PAY SENETLERİ
PAY SENETLERİ
Pay Senedi Nedir ? Nasıl Basılır ? Kimler Basabilir ?
Pay senedi; sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacıyla verdikleri kıymetli evraklardır. Kısaca, sahibinin ortaklık durumunu gösteren belgedir. Evrak üzerinde sahibinin ismi belirtilenler nama, belirtilmeyenler ise hamiline yazılı pay senetleridir. Nama yazılı pay senetleri daha güvenlidir. Senet kaybedilirse ya da kötü niyetli başka birinin eline geçerse hamiline yazılı senet kolaylıkla elden çıkarılabilir. Çünkü senedin hak sahibi, onu elinde bulunduran kişidir. Hamiline yazılı senetlerin devri teslim ile, nama yazılı senetlerin devri ciro ile olur.

Nama yazılı pay senedi basabilmek için yönetim kurulu kararı yeterlidir. Hamiline yazılı pay senedi basabilmek için de kararın noter tasdikinden sonra ticaret sicilden tescili gerekmektedir. Bu pay senetlerini anonim şirketler bastırabilir. Pay senedi bastıran firmalar, eğer bu senetleri 2 yıl ellerinde bulundurduktan sonra devir yaparlarsa, kazançtan doğacak vergi ve kdv’den muaf olurlar. Yani vergi ödemezler. Pay senedi basabilmek için herhangi bir yerden izin almaya veya anlaşmalı matbaa olmaya gerek yoktur. Bu işin mantığını bilen ve kanunun istediği şartları yerine getiren herkes basabilir. Teslim süresi yaklaşık 3 veya 4 gündür. Çok acil durumlarda bu süre kısalabilir.

Pay senetlerinin şirketin ünvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, tescil tarihini, senedin türünü ve itibari değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imzaya yetkili en az 2 kişi tarafından imzalanması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekarlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin (hologram, gizli baskı, ıslak imza vs.) uygulanması gerekir. Ayrıca nama yazılı pay senetlerinde sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret ünvanını, yerleşim yerini belirtmesi gerekir.

Hamiline yazılı pay senedi çıkarabilmek için, sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekir. Sermayenin tamamı ödenmeden çıkarılan hamiline yazılı senetler geçersizdir. Ayrıca yönetim kurulu kararından sonra en geç 3 ay içinde bastırılmalıdır. Nama yazılı pay senetlerinde böyle bir zorunluluk yoktur.
GÖRSELLER
Elif Grafik ve Matbaacılık 2021 Tüm Hakları Saklıdır